Voorbeelden van opdrachten

Informatie over onze werkzaamheden en opdrachtgevers


Wij leveren onze diensten vooral aan opdrachtgevers binnen financiƫle sector, onderwijs, energiesector, retail, (rijks)overheid, zorg, advocatuur en IT-dienstverleners. Regelmatig handelen wij binnen projecten naar aanleiding van fusies/overnames, reorganisaties, bevindingen van accountants, onderzoeken door auditors of opmerkingen van toezichthouders. Bij opdrachtgevers van HODARI werken veelal een paar honderd tot een enkele duizenden personen. Ondanks dat wij veel ervaring met verschillende tooling hebben, blijft HODARI onafhankelijk van leveranciers die tooling op de markt brengen. Zo kunnen wij onze opdrachtgevers altijd objectief van advies voorzien.

Accounts en bevoegdheden binnen reorganisatie

Wij hebben deze organisatie geholpen accounts en bevoegdheden tijdens een reorganisatie in lijn met de rol/functie van werknemers te houden. Wij hebben gezorgd dat voor de accounts en bevoegdheden van honderden werknemers de juiste acties zijn uitgevoerd naar aanleiding van individuele beslissingen. Dit alles is keurig vastgelegd in een dossier ten behoeve van audits.

Lees meer over deze case

Privacy officer

Enkele van onze opdrachtgevers ondersteunen wij bij de eisen die de AVG aan hen stelt door een privacy officer ter beschikking te stellen. Wij bieden zowel proactief ongevraagd advies als ondersteuning op verzoek bij specifieke vragen. Wij maken hierbij gebruik van een uitgebreide bibliotheek met templates, raamwerken, procedures en beleid en professionele tooling/software. Hierdoor kunnen we concrete stappen zetten en bereiken we snel resultaat.

Lees meer over deze case

Juridische aspecten van informatiebeveiliging en privacy

Privacy en informatiebeveiliging worden meer en meer voorgeschreven vanuit een juridisch perspectief. Er zijn naast wet- en regelgeving ook diverse standaarden en raamwerken van toepassing op organisaties. Verschillende toezichthouders melden zich met enige regelmaat bij organisaties om inzage te krijgen in de naleveing hiervan. HODARI helpt organisaties bij deze juridische vertaalslag rondom governance, risk en compliance.

Lees meer over deze case

Reviews van accounts en bevoegdheden

Bij nagenoeg elke opdracht op het gebied van idendity and access management, voeren wij met behulp van onze eigen tooling reviews uit op veelal duizenden accounts en bevoegdheden uit verschillende systemen. De uitkomsten rapporteren wij aan het management, waarna wij bewaken dat juiste opvolging wordt gegeven aan onze bevindingen.

Lees meer over deze case

Information security officer

Regelmatig vervullen wij de rol van information security officer bij onze opdrachtgevers. Afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie richten wij ons eerst op het introduceren van beheersmaatregelen en informatiebeveiligingsbeleid, waarbij wij ons op de grootste risico's richten of in een later stadium op het vergroten van bewustzijn en het toetsen van de beheersmaatregelen.

Lees meer over deze case

Identity and access management

Met onze kennis en ervaring op het gebied van identity and access management helpen wij regelmatig organisaties met duizenden werknemers die tooling inzetten om de toegang tot (veelal ongestructureerde) gegevens adequaat te beheren. Dit zijn veelal complexe omgevingen waarbij werknemers in snel wisselende (agile) teams zitten, bijvoorbeeld ontwikkelaars of adviseurs.

Lees meer over deze case

Ongestructureerde data

Vele organisaties kampen met vele bestanden die ongestructureerd op het netwerk zijn opgeslagen: ongestructureerde data. Dit kan op lopen tot miljoenen bestanden en honderden terabytes van bestanden die rondzwerven in de organisatie. HODARI helpt de risico's ten aanzien van informatiebeveiliging die dit met zich meebrengt te beperken.

Lees meer over deze case

Bewustwording informatiebeveiliging en privacy

Ondanks vele technieken die worden ingezet en beleid dat is ontwikkeld, kunnen niet alle fouten vooraf worden afgevangen en blijven mensen de zwakste schakel. Door middel van trainingen, periodieke nieuwsberichten, flyers, ... ondersteunen wij organisaties hun werknemers bewuster te maken en geven wij hen praktische handvatten veilig met (persoons)gegevens om te gaan.

Lees meer over deze case

Implementatie van beheersmaatregelen

Vele van onze opdrachtgevers moeten vanwege wet- en regelgeving of willen uit oogpunt van goed huisvaderschap (voor zichzelf of klanten) hun informatiebeveiliging op orde hebben. Vaak moeten ze hierover ook aantoonbaar in control zijn. Diverse toezichthouders en klanten van organisaties stellen eisen waarvoor zij wet- en regelgeving of standaarden hanteren.

Lees meer over deze case