Werken bij HODARI

Wij zoeken versterking voor ons team


HODARI draagt bij aan betere informatiebeveiliging en privacy. Wij helpen organisaties aantoonbaar grip te krijgen op informatiebeveiliging en privacy door vraagstukken op het gebied van governance, risk en compliance op te lossen.

HODARI is een hecht en gezellig team, met een informele en open sfeer. De basiswaarden van onze cultuur zijn diversiteit, integriteit en vertrouwen. Wij streven een zo divers mogelijk team na, zodat we elkaar scherp houden en elkaar goed aanvullen. Wij houden ervan om de inhoudelijk complexe vraagstukken op te pakken en om samen met onze opdrachtgevers een gedegen en concreet resultaat neer te zetten. Zie onze pagina cases voor enkele voorbeelden van dergelijke vraagstukken.

Onze opdrachtgevers zijn grote en kleine organisaties met vraagstukken ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy op het gebied van governance, risk en compliance. Wij zijn regelmatig op het hoofdkantoor van deze (internationale) organisaties (dus veelal in de Randstad) te vinden of we werken op andere locatie met het team samen aan onze opdrachten. Vanwege de aard van onze werkzaamheden, de complexiteit van de vraagstukken en het internationale karakter van veel onze opdrachtgevers, zijn een professionele houding, integriteit en goede uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal vereist.

Bij HODARI doen we er alles aan om de hechte cultuur te behouden. Desondanks is het - afhankelijk van de werkzaamheden en jouw senioriteit - mogelijk dat je werkzaamheden alleen bij een opdrachtgever uitvoert. We blijven elkaar echter opzoeken bij het periodiek overleg, waar iedereen bij aanwezig is. Daarnaast creëren we ruimte en tijd voor het delen van kennis, bijpraten over ontwikkelen, het schrijven van publicaties, het geven van trainingen en andere activiteiten die onderdeel zijn van een klein maar compleet bedrijf.

Aanbod

HODARI biedt jou afwisseling, trainingen en flexibiliteit. We hebben interessante en diverse opdrachten bij grote en kleine organisaties. Omdat jouw up-to-date kennis van groot belang is, bieden we jou regelmatig vaktechnische trainingen, als ook trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In onderling overleg zetten we hier samen een traject voor uit. Een tevreden opdrachtgever staat voor ons altijd voorop. Dat betekent dat je de afgesproken doelen tijdig behaalt, kwaliteit levert en een goede samenwerkingsrelatie met de opdrachtgever onderhoudt. Daarbinnen geniet je grote vrijheid bij het uitvoeren van je werkzaamheden.


Arbeidsvoorwaarden

Een greep uit onze arbeidsvoorwaarden:

 • vergoeding onkosten;
 • budget voor auto of openbaar vervoer;
 • extra verlof;
 • extra vrije dagen boven wettelijke minimum;
 • coaching;
 • budget voor trainingen;
 • deeltijd werken;
 • variabele beloning;
 • bijdrage pensioen;
 • thuis werken;
 • budget voor ICT;
 • vakantietoeslag.

Sollicitatieprocedure

Wij willen ons team graag uitbreiden met enthousiaste collega's die er ook plezier in hebben om zelfstandig complexe vraagstukken aan te pakken. Wanneer onze cultuur en het aanbod bij jou past en je interesse hebt in één van onderstaande vacatures, stuur dan je motivatie en je cv naar lodewijk.benjaminse@hodari.nl. Samen doorlopen wij de volgende stappen:

 • je stuurt een CV samen met een motivatiebrief op;
 • je profiel op zakelijke social media (zoals bijvoorbeeld LinkedIn) wordt door HODARI bekeken, als we op die manier met jou in contact zijn gekomen;
 • je werkt enkele cases uit voor de functie waarop je solliciteert;
 • je hebt twee aparte sollicitatiegesprekken met werknemers van HODARI;
 • je hebt een gesprek met ons over je arbeidsvoorwaarden;
 • je referenties worden nagetrokken door HODARI;
 • je overhandigt kopieën van behaalde certificaten en diploma's;
 • je dient een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overhandigen.

HODARI beoordeelt elke stap, waarna we besluiten om wel of niet verder te gaan met deze sollicitatieprocedure. Als alle stappen naar tevredenheid zijn doorlopen, leggen we de afspraken formeel vast.

Raadpleeg tevens ons privacybeleid (in het bijzonder hoofdstuk 4 paragraaf 7) voor meer informatie rondom het verwerken van persoonsgegevens.

Wij zijn op zoek naar


Adviseur informatiebeveiliging

Je hebt kennis op het gebied van informatiebeveiliging en ervaring op het gebied van risk, governance en compliance. Onderwerpen zoals CobiT, ISO 27001/27002, ITIL en COSO ERM hebben je aantoonbare interesse. Je hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met relevante cursussen, certificeringen en trainingen op het vakgebied, bijvoorbeeld aan een afgeronde EDP-auditopleiding (RE-titel), de CISA-/RE-titel of een CISM-/CISSP-diploma.

Je bent in staat om het verband te leggen tussen identity and access management en Active directory, ISAE 3402 rapportages van IT service providers kritisch te beoordelen, verbeteringen in een autorisatiematrix door te voeren, praktische tips te geven over backups, advies te geven over encryptie van mail, security by design toe te lichten aan de security officer, security incidenten adequaat opvolgen en een informatiebeveiligingbeleid op te stellen.

Jij neemt de verantwoordelijkheid om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn en hen op integere wijze bij te staan met jouw kennis en ervaring. Je bent in staat tekortkomingen te identificeren en op basis daarvan een plan van aanpak op te stellen. Je kunt overtuigend uitleggen wat het praktische belang is van informatiebeveiliging in combinatie met de samenhang en de noodzaak van de verschillende strategische aspecten van risk, governance en compliance. Je weet hoe je complexe vraagstukken kunt oplossen, wat de relatie tussen beleid en de dagelijkse uitvoering en wat het voordeel van het naleven van wet- en regelgeving is. Je zorgt ervoor dat de opdrachtgever begrijpt hoe hij aantoonbaar in control komt. Je hebt een opbouwend kritische houding, legt de nadruk op de vaktechniek en je bent respectvol in de relatie.

Adviseur privacy

Je hebt kennis op het gebied van privacy en ervaring op het gebied van risk, governance en compliance. Onderwerpen gerelateerd aan de (U)AVG zoals bewaartermijnen, datalekken, verwerkingsregisters, privacybeleid en verwerkersovereenkomsten hebben je aantoonbare interesse. Je hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met relevante cursussen, certificeringen en trainingen op het vakgebied, bijvoorbeeld aan een afgeronde studie rechten (met focus op privacy) of CIPP/E-certificering.

Je bent in staat om het verband te leggen tussen het privacybeleid en het gebruik van USB-sticks, datalekken adequaat op te volgen, de naleving van bewaartermijnen te toetsen, privacy by design uit te leggen aan programmeurs, te beoordelen of een leverancier verwerker of verantwoordelijke is, verwerkersovereenkostem kritisch te beoordelen en een procedure op te stellen om verzoeken van betrokkenen adequaat af te handelen.

Jij neemt de verantwoordelijkheid om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn en hen op integere wijze bij te staan met jouw kennis en ervaring. Je bent in staat tekortkomingen te identificeren en op basis daarvan een plan van aanpak op te stellen. Je kunt overtuigend uitleggen wat het praktische belang is van privacy in combinatie met de samenhang en de noodzaak van de verschillende strategische aspecten van risk, governance en compliance. Je weet hoe je complexe vraagstukken kunt oplossen, wat de relatie tussen beleid en de dagelijkse uitvoering en wat het voordeel van het naleven van wet- en regelgeving is. Je zorgt ervoor dat de opdrachtgever begrijpt hoe hij aantoonbaar in control komt. Je hebt een opbouwend kritische houding, legt de nadruk op de vaktechniek en je bent respectvol in de relatie.