Bewustwording informatiebeveiliging en privacy

Werknemers bekend maken met risico's van informatiebeveiliging en privacy


Situatie

Ondanks vele technieken die organisaties toepassen en de maatregelen die organisaties treffen, blijven er risico's bestaan op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Een groot deel van deze risico's liggen bij eigen werknemers en zijn lastig te ondervangen: mensen maken nu eenmaal fouten. Organisaties worden bestookt met phishing mails, USB-sticks raken verloren, privé mail wordt gebruikt en door middel van social engineering weten kwaadwillenden telkens weer grote sommen geld buit te maken. Wat helpt om deze risico's te verkleinen, is werknemers te trainen op een juiste manier met (persoons)gegevens om te gaan en hen continu op de risico's omtrent informatiebeveiliging en privacy te wijzen.

Werkzaamheden

Wij kunnen op creatieve manieren werknemers van diverse afdelingen bewust maken van de risico's omtrent informatiebeveiliging en privacy. Door dit met enige regelmaat te herhalen, wordt de kans op blijvend resultaat vergroot. Het helpt als wij voorbeelden uit de media of de organisatie zelf kunnen aanhalen, zodat men met de neus op de feiten wordt gedrukt. Niet alleen geven wij trainingen, ook kunnen wij organisaties helpen bij het plaatsen van periodieke berichten op intranet en het ontwikkelen flyers die op opvallende locaties in de organisatie worden geplaatst. Op deze wijze verhogen wij het bewustzijn ten aanzien informatiebeveiliging en privacy, waarbij wij ons richten op kennis, houding en gedrag.


Tijdens onze werkzaamheden:

  • informeren wij werknemers over de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;
  • brengen wij werknemers over beleid en procedures die aangeven wat wel en niet is toegestaan binnen de organisatie;
  • helpen wij werknemers fouten (zoals bijvoorbeeld datalekken) te herkennen en zo snel mogelijk te melden;
  • geven wij praktische tips hoe werknemers wél veilig met (persoons)gegevens kunnen omgaan.

Resultaat

Fouten zijn schadelijk voor het imago, wanneer een organisatie (persoons)gegevens lekt. Als de bewustwording bij uw werknemers is vergroot, verkleint dit de kans op fouten; wat ten goede komt van de informatiebeveiliging en privacy binnen organisaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

L. (Lodewijk) Benjaminse
071-2032385

lodewijk.benjaminse@hodari.nl

U kunt ook ons gehele team bekijken of op andere wijze contact met ons opnemen.