Ongestructureerde data

De risico's ten aanzien ongestructureerde data verdienen veel aandacht


Situatie

Regelmatig treffen wij in organisaties vele bestanden die ongestructureerd op het netwerk zijn opgeslagen: ongestructureerde data. Deze bestanden zwerven vaak rond, zonder dat duidelijk is wie daar nog toegang tot mag hebben en of deze (vanwege contractuele verplichtingen of de AVG) nog bewaard moeten blijven of al moeten worden verwijderd. Het niet voldoen aan (minimale of maximale) bewaartermijnen en ongeautoriseerde toegang, brengt al maar groeiende risico's met zich mee.

Werkzaamheden

HODARI helpt de risico's ten aanzien van informatiebeveiliging die dit met zich meebrengt te beperken. Om te weten om welke (persoons)gegevens het gaat, dienen deze te worden geclassificeerd waarna op basis van beleid en wet- en regelgeving moet worden besloten wat met elk afzonderlijk bestand moet worden gedaan. Op een CV zijn overduidelijk andere regels van toepassing dan een vertrouwelijk rapport en ook met salarisstroken dient anders om te worden gegaan.


Tevens moet worden beoordeeld wie nog toegang tot deze gegevens zou moeten hebben. Duidelijk is dat nagenoeg niemand meer toegang tot de te archiveren bestanden nodig heeft. Voor bestanden die onderdeel uitmaken van de nog lopende werkzaamheden, moet worden nagegaan welke groep werknemers hiertoe toegang mag hebben.

Daarnaast is het van belang dat de gehele migratie wordt bewaakt, zodat de juistheid en volledigheid gewaarborgd blijft. Bij miljoenen bestanden en vele honderden terabytes aan bestanden luistert dat erg nauw.

Resultaat

Door onze inzet blijft er aandacht voor de informatiebeveiliging gedurende dergelijke complexe trajecten waarbij vele bestanden worden beoordeeld. Naderhand zijn bestanden op gestructureerde wijze opgeslagen, heeft classificatie plaatsgevonden, zijn bevoegdheden in kaart gebracht en worden bewaartermijnen gerespecteerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

L. (Lodewijk) Benjaminse
071-2032385

lodewijk.benjaminse@hodari.nl

U kunt ook ons gehele team bekijken of op andere wijze contact met ons opnemen.