Overzicht van events

Meld u hier aan voor onze events


Event compliance zorgaanbieders

Op woensdag 9 december organiseert HODARI het online event compliance zorgaanbieders waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Wij behandelen in dit event wet- en regelgeving die op zorgaanbieders van toepassing is. Tevens bekijken bij tooling waarmee getoetst kan worden in welke mate dergelijke organisaties voldoen aan specifieke normenkaders die voor zorgaanbieders zijn opgesteld. In aanvulling zal een zorgaanbieder haar situatie toelichten aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Klik hieronder op de knop voor meer informatie en om u aan te melden voor het event.

Meld u aan voor dit event

Event standaarden informatiebeveiliging en privacy

Rond april 2021 organiseren wij het online event standaarden informatiebeveiliging en privacy. Wie zich bezighoudt met informatiebeveiliging en privacy belandt al snel in een wereld van control frameworks, standaarden, checklists, auditvragen, ... te veel om op te noemen. Tijdens dit event informatiebeveiliging en privacy gaan wij in op een aantal van deze standaarden. Wij streven er altijd naar om tijdens onze events interactie met deelnemers onderling mogelijk te maken, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. Binnenkort volgt meer informatie over dit event en krijgt u ook de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.


Bekijk hier informatie over onze vorige events


Event schaduw IT

Op woensdag 28 oktober en 3 november hebben wij ons event event schaduw IT gehouden en zijn wij ingegaan op aspecten die privacy en informatiebeveiliging raken gerelateerd aan schaduw IT. Hierbij hebben wij onze idee├źn vanuit de invalshoeken mensen, processen en techniek toegelicht. Wij hebben onder andere gekeken naar de definitie, de herkomst, risico's c.q. voordelen en mogelijke oplossingensrichtingen om te gaan met schaduw IT.

Raadpleeg informatie

Event ongestructureerde data

In mei en juni 2020 heeft HODARI het event ongestructureerde data georganiseerd. Wij hebben tijdens de presentaties de belangrijkste aspecten behandeld die komen kijken bij ongestructureerde data in het algemeen en projecten om ongestructureerde data te beheersen in het bijzonder. De aspecten mensen, processen en techniek spelen hierbij allemaal een belangrijke rol.

Raadpleeg informatie

Event identity and access management

Op 7 november 2019 organiseerde HODARI het event identity and access management. Tijdens dit event presenteerden wij onder andere de uitkomsten van ons onderzoek dat voorafging aan dit event en gingen twee externe sprekers in op actuele ontwikkelingen op het gebied van identity and access management. Klik hieronder op de knop voor meer informatie en om de presentaties te downloaden.

Raadpleeg informatie