Overzicht van events

Meld u hier aan voor onze events


Komende events

Momenteel staan er geen nieuwe events gepland. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden wanneer er nieuwe events aankomen. Hieronder kunt u lezen over onze vorige events. Van de meeste events kunt u de presentaties downloaden op de pagina publicaties


Bekijk hier informatie over onze vorige events


Event uitwisseling persoonsgegevens en Schrems-II en Google Analytics

Op 18 mei hield HODARI het event uitwisseling persoonsgegevens en Schrems-II en Google Analytics. Tijdens dit event gingen wij in op de eisen die de AVG stelt rondom het uitwisselen van persoonsgegevens. Door recente ontwikkelingen is de uitwisseling van persoonsgegevens buiten de EER een stuk complexer geworden. In onze presentatie geven wij een overzicht van de vereisten die de AVG stelt, gaan wij in op de actuele ontwikkelingen en geven wij u handvatten om de uitwisseling van persoonsgegevens in te richten.

Raadpleeg informatie

Event standaarden informatiebeveiliging en privacy

In mei 2021 hebben wij one event standaarden informatiebeveiliging en privacy bij onderwijsinstellingen georganiseerd. Om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy moeten organisatie een aantal stappen zetten. Een organisatie bereikt dit niet alleen door procedures, beleid en reglementen op te stellen, maar ook door naar het gedrag van medewerkers te kijken. Tijdens dit event hebben wij enkele handvatten geboden om naleving vast te stellen, normenkaders te implementeren en de uitvoering van beheersmaatregelen te toetsen.

Raadpleeg informatie

Event compliance zorgaanbieders

Op woensdag 28 oktober en 3 november 2020 hebben wij ons event schaduw IT gehouden en zijn wij ingegaan op aspecten die privacy en informatiebeveiliging raken gerelateerd aan schaduw IT. Hierbij hebben wij onze ideeën vanuit de invalshoeken mensen, processen en techniek toegelicht. Wij hebben onder andere gekeken naar de definitie, de herkomst, risico's c.q. voordelen en mogelijke oplossingensrichtingen om te gaan met schaduw IT.

Event schaduw IT

Op woensdag 28 oktober en 3 november 2020 hebben wij ons event event schaduw IT gehouden en zijn wij ingegaan op aspecten die privacy en informatiebeveiliging raken gerelateerd aan schaduw IT. Hierbij hebben wij onze ideeën vanuit de invalshoeken mensen, processen en techniek toegelicht. Wij hebben onder andere gekeken naar de definitie, de herkomst, risico's c.q. voordelen en mogelijke oplossingensrichtingen om te gaan met schaduw IT.

Raadpleeg informatie

Event ongestructureerde data

In mei en juni 2020 heeft HODARI het event ongestructureerde data georganiseerd. Wij hebben tijdens de presentaties de belangrijkste aspecten behandeld die komen kijken bij ongestructureerde data in het algemeen en projecten om ongestructureerde data te beheersen in het bijzonder. De aspecten mensen, processen en techniek spelen hierbij allemaal een belangrijke rol.

Raadpleeg informatie

Event identity and access management

Op 7 november 2019 organiseerde HODARI het event identity and access management. Tijdens dit event presenteerden wij onder andere de uitkomsten van ons onderzoek dat voorafging aan dit event en gingen twee externe sprekers in op actuele ontwikkelingen op het gebied van identity and access management. Klik hieronder op de knop voor meer informatie en om de presentaties te downloaden.

Raadpleeg informatie