Event schaduw IT

Event over schaduw IT


Schaduw IT

Tijdens dit online event gaan wij in op de oorzaken van, risico's rondom en mogelijke oplossingen voor schaduw IT. De aspecten mensen, processen en techniek spelen hierbij een belangrijke rol. Door de verregaande digitalisering en het grote aanbod van SaaS-diensten is het steeds gemakkelijker geworden voor afdelingen om zelf IT (buiten de regie om) te regelen. Schaduw IT is een onderwerp waar veel organisaties niet goed mee om weten te gaan: men lijkt er een soort haat-liefdeverhouding mee te hebben. Samen met u bespreken we de mogelijkheden om toch een gezonde balans te vinden tussen de voor- en nadelen.

Dit event is bedoeld voor personen die in hun organisatie met schaduw IT te maken hebben vanuit privacy of informatiebeveiliging.

Procedure

Onderaan deze pagina vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het event. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om uw deelname te bevestigen. Tevens zullen wij u dan praktische informatie toesturen, bijvoorbeeld een link om deel te nemen aan het online event. Wij behouden ons het recht voor het event te annuleren, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of ziekte van een spreker. Raadpleeg tevens ons privacybeleid website ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Aandachtspunten

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • definitie;
  • herkomst;
  • risico's;
  • mogelijke oplossingen.

Datums

Het event wordt op twee verschillende dagen gehouden op verschillende tijdstippen, telkens één uur lang:

  • woensdag 28 oktober van 15:00 tot 16:00;
  • dinsdag 3 november van 13:00 tot 14:00.


Aanmelden