Event compliance zorgaanbieders

Event over compliance bij zorgaanbieders


Compliance zorgaanbieders

Tijdens dit online event compliance zorgaanbieders gaan wij in op de wet- en regelgeving die op zorgaanbieders van toepassing is. Tevens dit event gaan wij dieper in op tooling waarmee getoetst kan worden in welke mate dergelijke organisaties voldoen aan specifieke normenkaders die voor zorgaanbieders zijn opgesteld. Daarnaast zal een zorgaanbieder haar situatie toelichten aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Uiteraard praten wij graag verder met u over specifieke voorbeelden en vraagstukken om zo meer uitleg te geven over dit interessante onderwerp.

Dit event is bedoeld voor personen die bij zorgaanbieders met wet- en regelgeving te maken hebben met governance, risk en compliance.

Procedure

Onderaan deze pagina vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden voor het event. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om uw deelname te bevestigen. Tevens zullen wij u dan praktische informatie toesturen, bijvoorbeeld een link om deel te nemen aan het online event. Wij behouden ons het recht voor het event te annuleren, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of ziekte van een spreker. Raadpleeg tevens ons privacybeleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Aandachtspunten

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • wet- en regelgeving;
  • normenkaders;
  • tooling;
  • voorbeeld uit de praktijk.

Datum

Het event wordt gehouden op woensdag 9 december en duurt twee uur.


Aanmelden